Store Manager-app gav overblik i en stram projektplan

En smart og tidsbesparende app har været et vigtigt element i udrulningen af moderniseringen af alle SPAR-kædens 121 butikker – med Vangsgaard som leverandør.

En af nøglerne til et succesfuldt samarbejde er god kommunikation, og sammen med en stor portion erfaring og kendskab er den med til at sikre et godt resultat.

SPAR kom til Vangsgaard med et ønske om at give alle kædens 121 butikker et løft og blive endnu mere lokale ved at sætte købmændenes fornavne på facaderne. At netop Vangsgaard blev valgt som leverandør var ikke et tilfælde.

”Med en kompleks og krævende opgave, som udrulningen af et nyt koncept for SPAR, har valget af en pålidelig samarbejdspartner været afgørende for projektets succes. Vi så på syv parametre, som en potentiel partner skulle kunne opfylde: Kendskab til butikkerne, effektivitet i daglig kommunikation, åbenhed for at arbejde med nye, uprøvede løsninger, fleksibel aftale med klare rammer, hastighed og fleksibilitet i implementeringen, mulighed for direkte dialog med montørteams og en fair pris,” udtaler Søren Berg Ebbesen, markeds- og udviklingschef i Købmandshuset, som er en del af Dagrofa-koncernen.

Forvandlingen af de 121 butiksfacader skete på under to døgn med Vangsgaard som leverandør, så alle butikkerne, fra Skagen i nord til Rødby i syd, stod klar med købmændenes navne til lanceringen fredag den 29. april.

Kendskab til butikkerne
At udrulle et helt nyt kædekoncept på kort tid er et stort logistisk arbejde, som kræver, at man kan holde mange bolde i luften på samme tid.

Vangsgaards projektteam blev hurtigt sat på sagen – for de har prøvet det før. Det faste team stod nemlig også bag de tidligere kædeskift hos Dagrofas to kæder Min Købmand og MENY og kendte fra tidligere arbejde med SPAR og EUROSPAR mange af butikkerne i forvejen.

Læs meget mere om MENYs forvandling her.

Specialister på tværs af organisationen, i form af erfarne projektledere, tegnere og montører, stod for at koordinere hver en lille detalje, så udrulningen kunne forløbe glat. Samtidig sikrede en smart app, særligt tilpasset projektet, effektiv vidensdeling og kommunikation.

Effektiv kommunikation
IpadStore Manager er navnet på den app, Vangsgaard udviklede til SPAR-projektet. App’en fungerer bl.a. som et videnscenter, hvor informationer hurtigt kan videregives, gemmes og tilgås af alle involverede parter. På den måde foregår kommunikationen uden om tidskrævende mellemled, hvilket sikrede, at SPAR var tæt på processen hele vejen igennem og løbende kunne godkende ordrer.

Søren Berg Ebbesen fortæller om oplevelsen med Store Manager:

“Vi har i processen haft kontakt på alle niveauer stort set dagligt og fået løst de fleste udfordringer på stedet. Dermed har vi været i stand til at holde momentum gennem hele processen. Specielt den nye Store Manager-app har understøttet dialogen mellem købmænd, montører, Vangsgaard og SPARs udrulningsteam og sikret dokumentation for opgavens omfang og udførelse i hver enkel af butikkerne. Og så giver den os et suverænt overblik ift. fremtidige ændringer i butikkerne.”

Evne til at løse udfordringer
I projektet med at udrulle SPARs ansigtsløft har Store Manager vist sig at være en succes og givet Vangsgaard endnu en glad kunde.

“I forbindelse med det nye koncept kan konklusionen kun være entydig – i al fald mht. jeres opmålinger og monteringer. Vores projektressourcer har været begrænsede, hvorfor jeres nidkærhed samt vilje og evne til at løse de udfordringer, mangfoldigheden af butikker (og købmænd) har budt på, har været altafgørende. Jeg vil gerne give en personlig tak for jeres dedikerede indsats undervejs i forløbet.” afslutter projektkoordinator i Købmandshuset og leder af SPAR-udrulningen, Dennis Krog.

Se billeder af SPARs nye koncept i galleriet herunder.

Skriv en kommentar

Navigate